CATEGORY / ABOUT

Tomek JankowskiTomek Jankowski Design Portfolio - ABOUT

My name is Tomek Jankowski and I am a graphic designer and digital artist. I create visual identification, branding and various publications in areas of digital and print. My artwork is available as professional quality prints, tailored to individual interior arrangements. I provide graphic solutions for Social Media outlets, Web3 resources and NFT art collections. I run photography and retouch workshops at any stage of advancement.

Graphic design inquiries, workshops, questions:
info@tomekjankowski.net

Nazywam się Tomek Jankowski, jestem grafikiem i artystą wizualnym. Tworzę identyfikację, branding oraz publikacje w obszarach digital i print. Moje prace są dostępne w formie profesjonalnej jakości wydruków, dopasowanych do indywidualnych aranżacji wnętrz. Oferuję rozwiązania graficzne dla kanałów Social Media, zasobów Web3 i kolekcji NFT art. Prowadzę warsztaty fotograficzne i retuszerskie o dowolnym stopniu zaawansowania.

Projekty graficzne, warsztaty, pytania:
info@tomekjankowski.net


Tomek Jankowski Design Portfolio - ABOUT - NFT Smart Contracts

Are you thinking about having your own standout NFT Collection? I'm offering services in realms of:

- manually creating unique, outstanding images - no AI support,
- organizing images in any number of engaging NFT Traits,
- generating full NFT Collection with the supply amount of your choice,
- uploading images and metadata to IPFS,
- deploying NFT Smart Contract on Ethereum or Polygon,
- setting-up your Collection Discord Server,
- setting-up Minting Site.

More info:
info@tomekjankowski.net

Czy myślisz o posiadaniu własnej, unikalnej Kolekcji NFT? Dostarczam rozwiązania w zakresie:

- manualnej kreacji unikalnych grafik, bez wspomagania AI,
- organizacji grafik w dowolną liczbę niezwykłych Atrybutów,
- generowania pełnej Kolekcji NFT w ilości określonej przez Ciebie,
- ładowania grafik i metadanych do obszaru IPFS,
- uruchamiania Smart Kontraktu w łańcuchu Ethereum lub Polygon,
- stworzenia i przygotowania Serwera Discord dla Twojej Kolekcji,
- postawienia strony do Mintingu.

Więcej informacji:
info@tomekjankowski.net