Identity.

Category:
Visual Identity.

Logo. Typography. Color.

A picture is worth a thousand words. Your visual identity is worth much more. It's what makes you unique and instantly recognizable on the market. Visual identity I create is a combination of graphic elements that make a cohesive and memorable brand story - one that your customers will identify with for years. It describes everything that can be physically seen, from logo to sophisticated catalogue or billboard ad. All elements: logo, typography, color palette, imagery, creative design graphics, and physical assets, must be coherent as a whole package. Besides taking care of your effective visual identity, I can also create short film forms for your products and services promotion.


Obraz jest wart tysiąca słów. Twoja identyfikacja wizualna jest warta znacznie więcej. Ona sprawia, że jesteś unikalny i natychmiast rozpoznawalny na rynku. Identyfikacja wizualna, którą tworzę, to połączenie elementów graficznych, które tworzą spójną i zapadającą w pamięć historię marki - taką, z którą Twoi klienci będą się identyfikować przez lata. Opisuje ona wszystko, co można fizycznie zobaczyć, od logo po wyrafinowany katalog lub reklamę na billboardzie. Wszystkie elementy: logo, typografia, paleta kolorów, obrazy, kreatywna grafika projektowa i zasoby fizyczne muszą być spójne jako całość. Oprócz zadbania o Twoją efektywną identyfikację wizualną, mogę także stworzyć krótkie formy filmowe promujące Twoje produkty i usługi.


/ Page Top