Identity.

Category:
Visual Identity. Logo.

Olivovanie Product Labels.

At Olivovanie, we are excited to bring to Slovenia high-quality olive oil and olive products from Greece from local sources. We believe that everyone should enjoy the healthy effects of olive products and the beauty of art that comes from our Slovenian artists. We try to create a culture in which people will be better informed about the health benefits of olive products, support and propagate local Slovenian artists and better understand beauty and art. We also promote Greece as a source of quality products and experiences.

W Olivovanie sprowadzamy do Słowenii wysokiej jakości oliwy z oliwek i produktów z oliwek z Grecji, pochodzących z lokalnych źródeł. Wierzymy, że każdy powinien cieszyć się zdrowym działaniem produktów z oliwek i pięknem sztuki, która pochodzi od naszych słoweńskich artystów. Staramy się stworzyć kulturę, w której ludzie będą lepiej poinformowani o zdrowotnych właściwościach produktów z oliwek, będą wspierać i propagować lokalnych słoweńskich artystów oraz lepiej rozumieć piękno i sztukę. Promujemy także Grecję jako źródło wysokiej jakości produktów i doświadczeń.

Tomek Jankowski Design Identity - Olivovanie Product Labels
Tomek Jankowski Design Identity - coming soon Olivovanie Product Labels

/ Page Top