Identity.

Category:
Visual Identity. Logo.

Metuzas NFT Collection.

Metuzas von Matic - a small population of Interplanetary Bioroid Clones (2222 Digital Souls), crafted manually (without AI) as eclectic collages in tomekjankowskinet Digital Labs. Unique traits were generated from materials I created through the years of my design and photographic work. NFTs are ready for Hi-Res print with amazing attention to graphic detail. File size is: 25.4 x 25.4 cm / 10 x 10 inch when set to 300 dpi. It can be easily upscaled up to 3x, without loss in quality.

Metuzas von Matic - mała populacja Międzyplanetarnych Klonów Bioroidów (2222 cyfrowych dusz), stworzona ręcznie (bez AI) jako eklektyczne kolaże w tomekjankowskinet Digital Labs. Unikalne cechy zostały wygenerowane z materiałów, które stworzyłem przez lata mojej pracy projektowej i fotograficznej. NFT są gotowe do druku w wysokiej rozdzielczości z niezwykłą dbałością o szczegóły graficzne. Rozmiar pliku wynosi: 25,4 x 25,4 cm / 10 x 10 cali przy ustawieniu na 300 dpi. Można go łatwo zwiększyć nawet 3-krotnie, bez utraty jakości.

Tomek Jankowski Design Identity - Metuzas NFT Collection
Tomek Jankowski Design Identity - coming soon Metuzas NFT Collection

/ Page Top