Identity.

Category:
Visual Identity. Logo.

Pola Sagan Ex Libris.

Pola Sagan is the authorial pseudonym of a writer dealing with psychological fiction set in unreal worlds she creates. Tale City is a city with a dark and absurd atmosphere, where many people with super-powers live. The hero of the novel, Edward Rooker, is a psychological counselor. He advises depressed and frustrated superheroes at the "Hire a Hero" agency. But unfortunately, he is completely unable to cope with his own life. The Ex Libris project concerns this series of books.

Pola Sagan to pseudonim autorski pisarki zajmującej się fikcją psychologiczną, osadzoną w wykreowanych przez nią nierealnych światach. Tale City to miasto o klimatach mroczno-absurdalnych, w którym mieszka wielu ludzi z super-mocami. Bohater powieści, Edward Rooker jest doradcą psychologicznym. Doradza przygnębionym i sfrustrowanym superbohaterom w agencji "Hire a Hero". Ale niestety zupełnie nie radzi sobie z własnym życiem. Projekt Ex Librisu dotyczy właśnie tej serii książek.

Tomek Jankowski Design Identity - coming soon Pola Sagan TC Ex Libris

/ Page Top