Identity.

Category:
Visual Identity. Logo.

2SONS Food Company.

2SONS is an innovative and visionary eco-conscious food company that is emerging as a trailblazer in the sustainable food industry. Committed to nourishing both people and the planet, 2SONS takes pride in its dedication to environmentally friendly practices and the production of wholesome, nutritious food. The company's ethos revolves around the belief that every meal can make a positive impact on the world, and they strive to create a sustainable food ecosystem that minimizes waste, carbon footprint, and harmful agricultural practices. It's a new startup on the food market, for which I designed a visual identification.

2SONS to innowacyjna i wizjonerska, świadoma ekologicznie firma spożywcza, która staje się pionierem w zrównoważonym przemyśle spożywczym. Zaangażowana w odżywianie ludzi i planety, firma 2SONS jest dumna ze swojego zaangażowania w praktyki przyjazne dla środowiska i produkcję zdrowej, pożywnej żywności. Etos firmy opiera się na przekonaniu, że każdy posiłek może mieć pozytywny wpływ na świat, dlatego firma dąży do stworzenia zrównoważonego ekosystemu żywnościowego, który minimalizuje ilość odpadów, ślad węglowy i szkodliwe praktyki rolnicze. To nowy startup na rynku żywności, dla którego zaprojektowałem identyfikację wizualną.

Tomek Jankowski Design Identity - 2SONS Food Company
Tomek Jankowski Design Identity - 2SONS Food Company
Tomek Jankowski Design Identity - 2SONS Food Company
Tomek Jankowski Design Identity - 2SONS Food Company
Tomek Jankowski Design Identity - 2SONS Food Company
Tomek Jankowski Design Identity - 2SONS Food Company
Tomek Jankowski Design Identity - 2SONS Food Company
Tomek Jankowski Design Identity - 2SONS Food Company
Tomek Jankowski Design Identity - 2SONS Food Company

/ Page Top