Identity.

Category:
Visual Identity. Logo.

ZUZA The Elder Stylist.

ZUZA's motto: I am a woman like a million others. Yet something stands out to me because I took care of it. "That something" is in each of us. As ZUZA The Elder Stylist - a personal stylist, she specializes in building a well-thought-out wardrobe and creating an image - especially a business one. She can also help to choose the right women's suit and jeans. She's primarily for women 40+ and promotes natural hair color (including gray) and wrinkles with the belief that they can be worn with class.

Motto ZUZY: Jestem kobietą jak milion innych. A jednak mnie coś wyróżnia, bo o to zadbałam. "To coś" jest w każdej z nas. Jako ZUZA The Elder Stylist - stylistka osobista specjalizuje się w budowaniu przemyślanej garderoby oraz kreowaniu wizerunku - zwłaszcza biznesowego. Służy pomocą również w doborze odpowiedniego garnituru damskiego oraz odpowiednich dżinsów. Jest przede wszystkim dla kobiet 40+, promuje naturalny kolor włosów (w tym siwy) i zmarszczki z przekonaniem, że można je nosić z klasą.

Tomek Jankowski Design Identity - ZUZA The Elder Stylist
Tomek Jankowski Design Identity - coming soon ZUZA The Elder Stylist

/ Page Top