Identity.

Category:
Visual Identity. Logo.

Mondoart Kids Theatre.

Theater helps children understand reality and build a positive attitude towards their surroundings. Theater has a stimulating effect on the process of thinking and shaping emotions, indicates the need for contact with people, teaches appreciation, shows areas of beauty, and encourages a creative attitude. In addition to theater performances, Mondoart also offers games and animations.

Teatr pomaga dzieciom w rozumieniu rzeczywistości oraz budowaniu pozytywnego nastawienia do otoczenia. Teatr wpływa pobudzająco na proces myślenia i kształtowania emocji, wskazuje na potrzebę kontaktu z ludźmi, uczy wartościowania, ukazuje obszary piękna, jak również zachęca do postawy twórczej. Oprócz przedstawień teatralnych Mondoart w swojej ofercie ma również zabawy i animacje.

Tomek Jankowski Design Identity - coming soon Mondoart Kids Theatre

/ Page Top