Identity.

Category:
Visual Identity. Logo.

Largo Film Studio.

Largo Film Studio has been present on the media market since 1998, specializing in ambitious documentaries touching on social, cultural and historical issues. The Studio's achievements include the films: "Dworzec Gdański" about Jewish emigration from Poland after 1968 and "An Ordinary March", devoted to the anti-Semitic events of that year.

Studio Filmowe Largo jest obecne na rynku medialnym od 1998 roku, specjalizuje się w ambitnych dokumentach, poruszających problematykę społeczną, kulturalną oraz historyczną. Wśród osiągnięć Studia wymienić można filmy: "Dworzec Gdański" o żydowskiej emigracji z Polski po 1968 roku oraz "Zwyczajny marzec", poświęcony antysemickim wydarzeniom z tegoż roku.

Tomek Jankowski Design Identity - coming soon Largo Film Studio

/ Page Top