Identity.

Category:
Visual Identity. Logo.

Mentalway Consulting.

Mentalway, or Michał Wawrzyniak. Author of four books. A speaker with tens of thousands of hours of experience on stage. A businessman and creator of several brands, sharing his experience. A person who can help you package yourself in compact and interesting formats, commonly known as training, audio/video materials, coaching and mentoring.

Mentalway, czyli Michał Wawrzyniak. Autor czterech książek. Mówca z praktyką dziesiątek tysięcy godzin na scenie. Biznesmen i twórca kilku marek, dzielący się swoim doświadczeniem. Człowiek, które potrafi pomóc Ci opakować się w zwarte i ciekawe formaty zwane popularnie szkoleniami, materiałami audio/video, coachingiem oraz mentoringiem.

Tomek Jankowski Design Identity - Mentalway Consulting
Tomek Jankowski Design Identity - coming soon Mentalway Consulting

/ Page Top