Branding.

Category:
Visual Experience. Story.

SKULLZ Skateboards.

SKULLZ Skateboards is a vibrant hub for skateboard enthusiasts, offering a diverse range of products to cater to their community's needs. Specializing in skateboard decks, their core product, SKULLZ ensures top-notch quality and innovative designs that resonate with the skate culture. Complementing their decks, the company also provides a variety of t-shirts and apparel, featuring bold graphics that appeal to skaters' sense of style. Beyond just selling products, SKULLZ fosters a sense of belonging within the skateboarding community by organizing events, sponsoring local talent, and engaging with their customers through social media platforms, creating a dynamic and inclusive skateboarding experience.

SKULLZ Skateboards to tętniące życiem centrum dla entuzjastów deskorolki, oferujące różnorodną gamę produktów odpowiadających potrzebom ich społeczności. Specjalizująca się w deckach, jako ich głównym produkcie, SKULLZ zapewnia najwyższą jakość i innowacyjne projekty, które współgrają z kulturą skateboardingu. Uzupełniając swoje modele, firma oferuje także szeroką gamę t-shirtów i odzieży z odważną grafiką, która odpowiada wyczuciu stylu skaterów. Oprócz samej sprzedaży produktów, SKULLZ wzmacnia poczucie przynależności do społeczności deskorolkowej, organizując wydarzenia, sponsorując lokalne talenty i nawiązując kontakt z klientami za pośrednictwem platform mediów społecznościowych, tworząc dynamiczne i angażujące wrażenia.

Tomek Jankowski Design Branding - SKULLZ Skateboards
Tomek Jankowski Design Branding - SKULLZ Skateboards
Tomek Jankowski Design Branding - SKULLZ Skateboards
Tomek Jankowski Design Branding - SKULLZ Skateboards
Tomek Jankowski Design Branding - SKULLZ Skateboards
Tomek Jankowski Design Branding - SKULLZ Skateboards
Tomek Jankowski Design Branding - SKULLZ Skateboards
Tomek Jankowski Design Branding - SKULLZ Skateboards
Tomek Jankowski Design Branding - SKULLZ Skateboards

/ Page Top